Podmínky registrace

Podmínky registrace:

Registrace v naší ordinaci je dokončena podpisem písemného registračního listu. O registraci nemáte povinnost dosavadního lékaře informovat.

Svou zdravotní dokumentaci nemáte povinnost předkládat, její dodání avšak zrychlí vstupní lékařskou prohlídku. Dle platných právních předpisů má dosavadní lékař povinnost předat nově zvolenému lékaři všechny potřebné informace pro zajištění návaznosti poskytování zdravotních služeb. Náš lékař proto v případě, že nemáte zdravotní dokumentaci k dispozici, požádá o výpis z ní dřívějšího registrujícího lékaře.

 Vstupní prohlídka

U každého nově registrovaného pacienta je provedena vstupní prohlídka.

Průběh vstupní prohlídky

Při první návštěvě našeho lékaře absolvujete vstupní lékařskou prohlídku. Jejím účelem je komplexní zjištění Vašeho zdravotního stavu, jakož i jeho historie. Lékař se seznámí též s rodinnou anamnézou a stavem očkování.  Provádí se dále vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG. Součástí prohlídky též může být odběr krve.

Na vstupní prohlídku si s sebou, prosím, doneste: