Vážení pacienti.

Z důvodu dlouhodobé neúspěšné snahy získat pro ordinaci v Lovosicích kvalitního praktického lékaře jsme bohužel nuceni tuto ordinaci definitivně uzavřít. Prostory budou ke konci května 2019 předány zpět pronajímateli, tedy městu Lovosice. Ty pacientské karty, které v kartotéce ještě zbyly, budou pro pacienty k mání v naší ordinaci na adrese Mánesova 12, Litoměřice.

Děkujeme za pochopení.

Společnost Osobní lékař

Služby nehrazené ze zdravotního pojištění - Lovosice

Ceník základních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:

prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny E 700 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/držení zbrojního průkazu skupiny C 500 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – skupiny A, B 450 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – řidiči nad 65 let 200 Kč
prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – ostatní 450 Kč
vstupní a mimořádná prohlídka do zaměstnání 500 Kč
periodická prohlídka do zaměstnání 400 Kč
výstupní prohlídka ze zaměstnání 300 Kč
výpis ze zdravotní dokumentace 200 Kč
aplikace očkovací látky nahrazené ze zdravotního pojištění, administrativa, dohled 70 Kč
vystavení kopie ztraceného potvrzení o pracovní neschopnosti 100 Kč
průkaz pracovníka v potravinářství 250 Kč

Ceny dalších, zda neuvedených služeb se řídí platným ceníkem poskytovatele, který je vždy k dispozici k nahlédnutí v ordinaci.